Đại dịch vẫn ảnh hưởng tới tăng lương tại Nhật Bản

Một cuộc khảo sát của bộ lao động của Nhật Bản cho thấy đại dịch vi-rút corona vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới việc tăng lương cho người lao động trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong số các doanh nghiệp trả lời khảo sát thì 80,7% cho biết họ đã tăng lương hoặc dự định tăng lương tối thiểu hoặc lương theo thâm niên vào năm nay. Như vậy con số này giảm 0,8 điểm so với năm ngoái và là năm thứ 2 liên tiếp con số này giảm xuống. Trước đại dịch, con số này là trên 90% trong năm 2019.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay với khoảng 1.700 doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên.

Việc tăng lương được thực hiện nhiều nhất là tại các cơ sở nghiên cứu hoặc dịch vụ công nghệ, trong đó có cả ngành tư vấn với gần 94% các doanh nghiệp trả lời tích cực.

Tiếp theo đó là ngành bất động sản và các ngành cho thuê đồ dùng với hơn 93%. Trong ngành chế tạo thì gần 91% đã tăng lương hoặc dự định tăng lương.

Việc tăng lương ở ngành khách sạn lưu trú và nhà hàng thấp nhất, chỉ có 56% doanh nghiệp cho biết sẽ tăng lương.