Số ca nhiễm tại Tokyo thấp nhất trong năm

Hôm thứ Hai, chính quyền thủ đô Tokyo xác nhận được 6 ca lây nhiễm, mức thấp nhất trong năm.

Như vậy con số này giảm 1 ca so với một tuần trước đó.

Số ca lây nhiễm trong một ngày đã ở dưới mức 50 ca trong 37 ngày liên tiếp và dưới mức 30 ca trong 11 ngày liên tiếp.