Nhật Bản nâng giới hạn nhập cảnh lên 5.000 người/ngày

Nhật Bản sẽ nâng giới hạn nhập cảnh từ 3.500 người/ngày hiện nay lên khoảng 5.000 người/ngày, bắt đầu từ ngày 26/11.

Hôm thứ Năm, Chánh Văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu thông báo điều chỉnh hạn chế nhập cảnh vốn được áp dụng trong khuôn khổ các biện pháp ứng phó vi-rút corona.

Ông nói thay đổi này dựa trên quy định hệ thống kiểm dịch và tình hình thực thi các biện pháp phòng ngừa vi-rút.

Ông Matsuno cho biết chính phủ sẽ phản ứng linh hoạt nếu tình hình vi-rút corona xấu đi, như khi có biến thể mới lây lan.