TEPCO làm mô phỏng về tác động của việc xả nước đã qua xử lý

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), chủ quản nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại, đã công bố kết quả mô phỏng nhằm kiểm tra tác động của việc xả nước đã qua xử lý từ nhà máy ra biển. Theo TEPCO, kết quả cho thấy tác động của việc xả nước là cực kỳ nhỏ.

Nước dùng làm mát nhiên liệu hạt nhân nóng chảy đã được xử lý để loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ. Tuy nhiên, nước này vẫn chứa chất phóng xạ triti. TEPCO có kế hoạch xả nước đã qua xử lý ra vị trí cách bờ biển khoảng 1 km qua đường hầm dưới biển.

TEPCO đã thực hiện mô phỏng dựa trên kế hoạch xả thải và dữ liệu về các chất phóng xạ trong bể chứa.

Công ty giả định rằng trước khi xả ra biển nước sẽ được pha loãng để giảm nồng độ triti xuống còn 1/40 so với tiêu chuẩn quốc gia.

Tổng lượng xả nước hằng năm được đặt ở mức 22 nghìn tỷ becquerel, bằng với mục tiêu đề ra trước sự cố năm 2011.

Theo TEPCO, kết quả cho thấy chỉ ở khu vực ngoài khơi cách nhà máy khoảng 2 đến 3 km là có nồng độ triti hơn 1 becquerel/lít, cao hơn mức hiện tại.

Công ty cũng cho biết ở một số khu vực phía trên miệng đường hầm dưới biển nồng độ triti là khoảng 30 becquerel/lít nhưng nồng độ này giảm nhanh chóng khi nước lan ra xung quanh.

TEPCO cũng ước tính mức độ phơi nhiễm phóng xạ hằng năm đối với ngư dân sống dọc bờ biển.

Công ty cho biết tính toán của họ chỉ ra rằng mức độ phơi nhiễm hằng năm đối với những người tiêu thụ lượng hải sản trung bình sẽ là 1/60.000 đến 1/10.000 của 1 milisievert. Mức độ phơi nhiễm hằng năm ở 1 millisievert được coi là có thể chấp nhận được.