Giới phân tích đánh giá lại triển vọng kinh tế Nhật Bản

Giới phân tích cảnh báo kinh tế Nhật Bản có thể mất thêm thời gian để phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi các số liệu không mấy lạc quan về GDP được công bố hôm thứ Hai.

Theo số liệu của Văn phòng Nội các, trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm 3% tính theo năm. Tốc độ tăng trưởng trung bình theo dự báo của các nhà kinh tế chỉ là 0,56%.

Chính phủ vẫn giữ nguyên dự báo trong năm nay GDP sẽ quay lại mức trước đại dịch.

Tuy nhiên, ông Kobayashi Shinichiro, Kinh tế viên trưởng thuộc công ty Mitsubishi UFJ Research and Consulting, cho biết để đạt được mục tiêu trên thì trong quý này, kinh tế Nhật Bản phải tăng trưởng ở mức hơn 9,5% tính theo năm.

Ông Kobayashi cho biết do "tốc độ tăng trưởng âm theo công bố mới nhất cao hơn dự kiến khiến việc đạt được mục tiêu của chính phủ trở nên khó khăn hơn".

Theo ông Kobayashi, công ty của ông dự báo phải đến quý từ tháng 4 đến tháng 6 năm sau thì kinh tế mới phục hồi trở lại mức trước đại dịch.