Kinh tế Đông Nam Á suy giảm trong bối cảnh đại dịch

Nền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam và Thái Lan, đã suy giảm trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 trong bối cảnh các ca nhiễm vi-rút corona gia tăng.

Số liệu từ các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á cho thấy kinh tế Việt Nam trong Quý III giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, chi tiêu của người tiêu dùng giảm mạnh sau khi chính phủ áp dụng các hạn chế đối với các hoạt động kinh tế nhằm đối phó với sự bùng phát các ca nhiễm vi-rút corona. Xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng do các nhà máy bị đóng cửa.

Kinh tế của Malaysia và Thái Lan giảm tương ứng 4,5% và 0,3%, đánh dấu sự suy giảm đầu tiên trong vòng 2 quý.

Tăng trưởng kinh tế tại Indonesia, nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, giảm xuống mức 3,5%, giảm mạnh so với quý trước.

Tình hình kinh tế trì trệ trong khu vực là một trong những yếu tố dẫn đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.