COP26 đặt mục tiêu ấm lên toàn cầu tối đa 1,5 độ

Đại biểu tham dự hội nghị khí hậu Liên hợp quốc COP26 tại Glasgow, Scotland, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận phút chót sau khi hội nghị được kéo dài thêm một ngày.

Các thành viên nhất trí theo đuổi các nỗ lực nhằm giới hạn mức ấm lên toàn cầu là 1,5 độ C so với mức trước công nghiệp hóa.

Hội nghị yêu cầu các nước từ nay cho tới hết năm 2022 đánh giá lại và đưa ra các mục tiêu cắt giảm khí thải mạnh hơn cho năm 2030.

Hội nghị kêu gọi có hành động mạnh mẽ hơn so với Hiệp định Paris 2015. Hiệp định Paris kêu gọi hạn chế mức ấm lên toàn cầu dưới 2 độ C. Mục tiêu mới là giới hạn ở mức 1,5 độ C.

Tuyên bố được thống nhất tại Glasgow có bao gồm tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hành động liên quan đến khí hậu của các nước đang phát triển.

Tuyên bố cũng kêu gọi các nước đẩy mạnh các nỗ lực để “từng bước giảm dần” sản xuất điện từ than đá.

Bản thảo thứ ba kêu gọi “từng bước loại bỏ” sản xuất điện từ than đá nhưng Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại và tác động để thay đổi cụm từ này trong tuyên bố cuối cùng.