Bầu cử Hong Kong: Đa số là ứng cử viên thân Bắc Kinh

Giai đoạn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp của Hong Kong kết thúc vào thứ Sáu, với 154 người tranh cử 90 ghế. Cuộc bầu cử này gần như là cuộc cạnh tranh giữa các ứng cử viên thân Bắc Kinh.

Bầu cử diễn ra vào ngày 19/12. Các đảng ủng hộ dân chủ không tham gia tranh cử sau khi Bắc Kinh xem xét lại hệ thống bầu cử ở vùng lãnh thổ này vào đầu năm nay.

Một điều luật mới yêu cầu ứng cử viên phải được đề cử bởi các thành viên của hội đồng bầu cử, vốn chiếm đa số là các thành viên thân Bắc Kinh. Các ứng cử viên cũng phải được coi là có tinh thần yêu nước, do một hội đồng kiểm định đánh giá.

Báo chí Hong Kong cho biết, chỉ có hơn 10 trong số 154 ứng cử viên miêu tả bản thân là không thân Bắc Kinh.

Giới quan sát cho rằng, dường như chính quyền Hong Kong đang cố gắng cho thấy hệ thống bầu cử mới không loại bỏ những đối thủ này và cho phép họ tranh cử.

Chỉ có 20 trong số 90 ghế là do cử tri quyết định. 70 ghế còn lại sẽ do các công ty và tổ chức thân chính quyền cũng như hội đồng bầu cử bầu ra.

Càng ngày người ta càng dự đoán rằng tỉ lệ cử tri đi bầu sẽ giảm đáng kể vì người dân mất đi sự quan tâm tới cuộc bầu cử.