Thảo luận sửa đổi tuyên bố COP26 vào thứ Sáu

Ông Alok Sharma, chủ tịch hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26, đã cam kết sẽ đệ trình bản dự thảo sửa đổi của tuyên bố cuối cùng vào thứ Sáu. Ông bày tỏ hy vọng các nước tham gia sẽ có thể đạt được thỏa thuận vì thứ Sáu là ngày cuối cùng của hội nghị đang được tổ chức ở Glasgow.

Hôm thứ Năm, tại một cuộc họp cấp bộ trưởng, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo tuyên bố sau hội nghị mà chủ tịch COP26 đã trình bày vào hôm trước.

Trong số các vấn đề chính đang được thảo luận có vấn đề hỗ trợ tài chính để giúp các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu và các quy tắc cần được thiết lập để đạt được các mục tiêu nêu trong Hiệp định Paris.

Anh là nước đăng cai tổ chức hội nghị lần này. Họ yêu cầu có các biện pháp mạnh mẽ hơn để giảm lượng khí thải, nhằm giới hạn nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Các nước đang phát triển cho biết không có đủ thông tin chi tiết về các khoản hỗ trợ tài chính được hứa hẹn.

Nếu các bên tham gia không đạt được thỏa thuận vào thứ Sáu thì hội nghị COP26 có thể được kéo dài.