Nhật Bản phê duyệt tiêm mũi 3 vắc-xin Pfizer

Bộ Y tế Nhật Bản đã phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer cho chương trình tiêm mũi tăng cường ngừa vi-rút corona.

Hôm thứ Năm, bộ y tế đã phê duyệt việc tiêm mũi thứ 3 cho người đã tiêm xong mũi thứ 2 được khoảng 8 tháng trở lên.

Bộ dự kiến sẽ bắt đầu tiêm mũi tăng cường cho nhân viên y tế vào tháng 12 và cho người cao tuổi từ tháng 1.

Vắc-xin Pfizer là vắc-xin đầu tiên được cấp phép tiêm mũi thứ 3 ở Nhật Bản.

Hiện nay, người từ 12 tuổi trở lên có thể được tiêm 2 mũi vắc-xin Pfizer. Trước mắt, đối tượng được tiêm mũi tăng cường là người từ 18 tuổi trở lên, do còn thiếu dữ liệu về hiệu quả và độ an toàn của vắc-xin đối với người dưới 18 tuổi. Bộ dự kiến hạ độ tuổi tối thiểu tiêm mũi 3 sau khi Pfizer cung cấp thêm dữ liệu.

Bộ cũng đang cân nhắc sử dụng vắc-xin Moderna để tiêm mũi tăng cường tại các công ty và trường đại học bắt đầu từ khoảng tháng 3.