Tỷ lệ ủng hộ Nội các Kishida tăng lên mức 53%

Theo kết quả thăm dò mới nhất của NHK, Nội các Nhật Bản do Thủ tướng Kishida Fumio lãnh đạo có tỷ lệ ủng hộ là 53%.

Như vậy, tỷ lệ ủng hộ tăng 5 điểm phần trăm so với khảo sát trước được thực hiện 1 tuần trước cuộc tổng tuyển cử hôm 31/10.

Tỷ lệ không ủng hộ là 25%, giảm 2 điểm phần trăm.

Khảo sát được tiến hành qua điện thoại vào cuối tuần qua. Có hơn 1.200 người trả lời.

Trong số những người ủng hộ, 41% nói rằng Nội các Kishida có vẻ tốt hơn các đội ngũ khác, 26% cho biết đó là Nội các của các đảng mà họ ủng hộ.

Trong số những người không ủng hộ, 41% cho biết họ không kỳ vọng nhiều từ các chính sách của Nội các, 19% cho biết đó không phải là Nội các của các đảng mà họ ủng hộ.

Trong cuộc tổng tuyển cử, chỉ riêng Đảng Dân chủ Tự do, đảng chính trong liên minh cầm quyền, đã giành được đa số ghế tại Hạ viện.

Khi được hỏi về kết quả bầu cử, 10% nói rằng họ sẽ vui hơn nếu các đảng cầm quyền giành được nhiều ghế hơn, 40% nói rằng nếu phe đối lập giành được nhiều ghế hơn thì sẽ tốt hơn, trong khi 41% nói rằng kết quả là phù hợp.