Dịch vụ đa ngôn ngữ hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đã bắt đầu đi vào hoạt động tại các bệnh viện ở Tokyo và những nơi khác.

Dịch vụ đa ngôn ngữ hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đã bắt đầu đi vào hoạt động tại các bệnh viện ở Tokyo và những nơi khác.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản mở chương trình hỗ trợ bằng 18 thứ tiếng sau khi có báo cáo rằng nhiều người nước ngoài gặp khó khăn do rào cản ngôn ngữ cũng như khó nhận phiếu tiêm chủng. Việc giúp đặt hẹn đã bắt đầu từ giữa tháng 10.

Theo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, những người nước ngoài có đăng ký cư trú có thể đặt hẹn ít nhất đến cuối tháng 11 tại Tokyo. Để đặt hẹn cần có phiếu tiêm chủng do chính quyền địa phương phát.

Có thể gọi điện đến số điện thoại sau để đặt hẹn: 03-4332-2601.

Để được hỗ trợ nhận phiếu tiêm chủng từ chính quyền địa phương, có thể gọi đến số điện thoại miễn phí: 0120-76-2029.

Việc tiêm chủng được thực hiện tại các bệnh viện ở Tokyo, Osaka và Nagoya.