Nhật Bản nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài

Nhật Bản sắp nới lỏng một phần hạn chế nhập cảnh đối với công dân nước ngoài kể từ thứ Hai. Lần đầu tiên sau 10 tháng Nhật Bản mới lại cấp mới visa nhập cảnh, ngoại trừ mục đích du lịch.

Quy định lần này được áp dụng với người nhập cảnh ngắn hạn trong thời gian tối đa là ba tháng với mục đích công việc, người nhập cảnh dài hạn để du học, thực tập sinh kỹ năng và một số trường hợp khác.

Các doanh nghiệp và tổ chức tài trợ cho công dân nước ngoài tại Nhật, chẳng hạn như các trường học, trước tiên phải vượt qua xét duyệt của bộ hoặc cơ quan liên quan để đảm bảo rằng công dân nước ngoài có thể vào Nhật.

Các tổ chức tiếp nhận công dân nước ngoài cũng phải có trách nhiệm giám sát việc nhập cảnh, trong đó có việc cung cấp nơi ở để họ có thể tự cách li tối đa 14 ngày.

Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục giới hạn số người nhập cảnh từ nước ngoài, tính cả công dân Nhật, ở mức tối đa là 3.500 người một ngày. Theo giới chức thì việc nhập cảnh vào Nhật Bản có thể mất thời gian do có giới hạn như trên.

Giới chức quản lí xuất nhập cảnh cho biết có khoảng 370.000 người dù được phép nhưng vẫn chưa thể nhập cảnh vào Nhật Bản.