Tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử Hạ viện

Vào Chủ Nhật, Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử lần đầu tiên sau 4 năm. Các đảng trong liên minh cầm quyền muốn duy trì đa số ghế tại Hạ viện để tiếp tục nắm quyền. Tuy nhiên, để ngăn chặn điều này, các đảng đối lập đang thống nhất ứng cử viên tại nhiều khu vực bầu cử một ghế.

Toàn bộ 465 ghế trong Hạ viện được đưa ra bầu.

Trong đó, 289 ghế sẽ được bầu trực tiếp từ các khu vực bầu cử 1 ghế, 176 ghế còn lại sẽ được bầu theo hình thức tỷ lệ đại diện.

Số ghế quá bán tối thiểu là 233 ghế. Thủ tướng Kishida Fumio nói nếu liên minh cầm quyền giành quá bán, ông sẽ coi đó là một chiến thắng. Khi ông giải tán Hạ viện vào ngày 14/10, số ghế của liên minh cầm quyền là 305. Chiến dịch tranh cử kéo dài trong 12 ngày cho tới thứ Bảy, một ngày trước ngày bầu cử.

Kênh đa ngôn ngữ của NHK sẽ gửi tới quý vị những nội dung đặc biệt về kết quả cũng như phân tích trên Internet và mạng xã hội sau khi kết thúc bỏ phiếu vào ngày 31/10.