Số trẻ em ở Nhật Bản thấp nhất trong 40 năm

Ngày 5/5 là Ngày Trẻ em tại Nhật Bản. Số trẻ em tại Nhật Bản đã giảm trong 40 năm liên tiếp kể từ năm 1982.

Bộ Tổng vụ Nhật Bản cho biết tính đến ngày 1/4, tổng số trẻ em dưới 14 tuổi là 14,93 triệu trẻ, với 7,65 triệu bé trai và 7,28 triệu bé gái. Tổng số trẻ đã giảm 190.000 so với một năm trước đó.

Trẻ em hiện đang chiếm 11,9% tổng dân số Nhật Bản, giảm 0,1 điểm phần trăm trong 1 năm qua.

Đây là tỉ lệ thấp nhất trong số các nước có dân số trên 40 triệu người. Năm 2018, tỉ lệ này ở Mỹ là 18,6%, còn ở Italy là 13,3%.

Hằng năm, Bộ Tổng vụ Nhật Bản thường công bố số lượng trẻ em tính theo tỉnh. Tuy nhiên năm nay bộ không công bố số liệu này do không kịp có đủ số liệu vì đại dịch vi-rút corona.