Nhật Bản: Hơn 8 triệu người làm từ 2 công việc trở lên

Theo một khảo sát do khối tư nhân thực hiện, số người ở Nhật Bản làm từ 2 công việc trở lên dự kiến sẽ tăng thêm hơn 1 triệu người so với năm ngoái, trong bối cảnh đại dịch vi-rút corona.

Lancers, một công ty kết nối lao động tự do với bên tuyển dụng lao động, đã khảo sát hơn 3.000 người trên cả nước trong tháng 1 và tháng 2.

Dựa trên khảo sát, công ty ước tính có 4,39 triệu người có công việc phụ, tăng 4,5% so với năm ngoái.

Công ty cũng ước tính có 3,73 triệu người ký hợp đồng với ít nhất 2 công ty, tăng 29,5%.

Kết quả là tổng số người làm từ 2 công việc trở lên có thể sẽ tăng lên thành 8,12 triệu người, tăng 1,04 triệu người so với năm trước, và sẽ là mức tăng cao nhất kể từ năm 2015.