Ấn Độ hoãn tiêm chủng do thiếu vắc-xin

Tình trạng thiếu vắc-xin ngừa vi-rút corona ở Ấn Độ khiến một số địa phương, trong đó có các khu vực đô thị lớn, phải hoãn kế hoạch tiêm chủng cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên.

Những người từ 45 tuổi trở lên đã đủ điều kiện tiêm chủng. Truyền thông địa phương cho biết từ thứ Bảy sẽ có thêm 600 triệu người nữa đủ điều kiện tiêm chủng.

Tuy nhiên, một số địa phương cho biết họ không thể tiêm chủng cho nhóm tuổi rộng hơn do thiếu nguồn cung vắc-xin.

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal kêu gọi người dân không tới các trung tâm tiêm chủng vì vắc-xin vẫn chưa tới nơi.

Mới có khoảng 120 triệu người, nghĩa là ít hơn 10% dân số Ấn Độ, đã được tiêm ít nhất 1 liều trong số 2 liều vắc-xin cần thiết.