Tỉ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản giảm trong tháng 3

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 3 đã giảm xuống bằng mức của tháng 4 năm ngoái.

Bộ Tổng vụ Nhật Bản cho biết tỉ lệ thất nghiệp tháng 3 được điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ là 2,6%, giảm so với mức 2,9% của tháng 2.

Số người thất nghiệp tiếp tục tăng tháng thứ 14 liên tiếp.

Bộ cũng công bố tỉ lệ thất nghiệp trong tài khóa kết thúc vào tháng 3 vừa qua ở mức 2,9%, tăng so với mức 2,3% của tài khóa trước.

Đây là lần đầu tiên tỉ lệ thất nghiệp tính theo tài khóa tại Nhật Bản tăng kể từ năm 2009, tức là sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.