Nhật Bản ban hành luật sửa đổi về quản lý thảm họa

Quốc hội Nhật Bản vừa ban hành luật sửa đổi về quản lý thảm họa, cho phép các tỉnh thành đưa ra thông tin ứng phó thiên tai một cách dễ hiểu hơn.

Hôm thứ Tư, toàn bộ Thượng viện đã phê duyệt bản sửa đổi này.

Luật sửa đổi đưa ra quy định mới về cảnh báo mưa lớn, bao gồm cấp 3 là “sơ tán người cao tuổi và những người khác”, cấp 4 là “lệnh sơ tán” và cấp 5 là “yêu cầu đảm bảo an toàn ngay lập tức”.

Trước đây cảnh báo cấp 3 được gọi là “cấp chuẩn bị sơ tán”, tuy nhiên đã được sửa đổi để làm rõ đối tượng áp dụng để sơ tán nhanh chóng hơn.

Cảnh báo cấp 3 mới là nhằm thông báo tới những người cần nhiều thời gian di chuyển hơn, như người cao tuổi hoặc những người khuyết tật thể chất, rằng họ cần sơ tán sớm,

Cảnh báo cấp 4 trước đây có 2 cấp nhỏ là “khuyến cáo sơ tán” và “lệnh sơ tán”. Do 2 cấp này không có khác biệt rõ ràng nên từ nay các tỉnh thành sẽ chỉ sử dụng “lệnh sơ tán”, có nghĩa là người dân trong khu vực có nguy cơ cao phải đi sơ tán.

Cảnh báo cấp 5 trước đây được gọi là “thông báo thảm hoạ”. Cảnh báo mới sẽ được ban hành khi thiên tai đã xảy ra hoặc sắp xảy ra.

Luật sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng sau.