Osaka có 924 ca, Tokyo có 425 ca lây nhiễm

Hôm thứ Hai, tỉnh Osaka ở phía Tây Nhật Bản cho biết đã xác nhận được 924 ca nhiễm mới, con số cao nhất trong các ngày thứ Hai từ trước tới nay.

Tổng số người tử vong trong tỉnh này tăng thành 1.376 người sau khi xác nhận được 15 ca tử vong trong thứ Hai.

Trong khi đó, thủ đô Tokyo xác nhận 425 ca lây nhiễm mới vào thứ Hai. Con số này tăng 20 ca so với số ca lây nhiễm xác nhận vào thứ Hai tuần trước. Như vậy trong 26 ngày liên tiếp, số ca nhiễm mỗi ngày đều cao hơn so với tuần trước.