Cuộc thi về công nghệ thông tin cho nữ sinh

Các nhóm nữ sinh ở Nhật Bản đã tham gia một cuộc thi để đưa ra ý tưởng về ứng dụng điện thoại thông minh giải quyết các vấn đề xã hội. Đây là một phần của sáng kiến toàn cầu nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

23 nhóm học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đã thuyết trình trực tuyến các ứng dụng của mình. Cuộc thi do tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản là Waffle và các công ty tài trợ tổ chức.

Giải nhất thuộc về một ứng dụng giúp người nước ngoài ổn định cuộc sống tại Nhật Bản. Ứng dụng cung cấp hướng dẫn đơn giản về thị thực và các bài giảng về tiếng Nhật thực tế được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Một nhóm khác giới thiệu ứng dụng nhằm khuyến khích chia sẻ công việc gia đình, bằng cách coi các nhiệm vụ như một trò chơi.

Giám đốc điều hành Waffle Tanaka Sayaka cho biết: "Hiện tại, ở Nhật Bản chỉ có khoảng 20% người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin là phụ nữ. Để thu hẹp khoảng cách, chúng tôi cần tăng số lượng sinh viên nữ chọn con đường sự nghiệp này".

10 đội dẫn đầu sẽ được tham dự cuộc thi toàn cầu vào tháng 8, do tổ chức phi lợi nhuận Technovation có trụ sở tại Mỹ tổ chức.

Một cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy từ nay cho tới năm 2030 Nhật Bản có thể thiếu tới 790.000 người có kỹ năng về công nghệ thông tin.