Dự thảo lộ trình không phát thải ròng các-bon

Chính phủ Nhật Bản đã soạn dự thảo lộ trình để đạt được xã hội không phát thải ròng các-bon ở nhiều khu vực trên cả nước trước mục tiêu đặt ra là năm 2050.

Dự thảo kêu gọi trong 5 năm tới áp dụng tất cả các biện pháp về chính sách để đưa Nhật Bản theo lộ trình cho đến năm tài chính 2025 sẽ cắt giảm khí thải nhà kính do tiêu thu điện năng xuống mức ròng bằng 0 tại ít nhất 100 khu vực thí điểm.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu cho đến năm tài chính 2030 sẽ đạt được mức phát thải ròng các-bon bằng 0 tại những khu vực này. Đó là những khu vực, bao gồm cả nông thôn và thành thị, thực hiện nhiều phương thức khác nhau để cắt giảm khí thải.

Theo dự thảo, bằng việc áp dụng các biện pháp tiên tiến tại những khu vực này và nơi khác ở Nhật Bản, có thể đạt được mức phát thải ròng các-bon bằng 0 tại nhiều nơi trên cả nước trước năm 2050.

Dự thảo đề xuất các chính quyền địa phương và cơ sở tài chính thiết lập khuôn khổ để tiến hành các biện pháp, trong khi chính phủ cung cấp nguồn nhân lực, công nghệ, thông tin và tài chính.

Dự thảo cũng kêu gọi có phương thức thúc giục người dân có các hành vi thân thiện với môi trường. Dự thảo dẫn chứng những ví dụ như ghi rõ mức phát thải các-bô-níc trên nhiều mặt hàng và dịch vụ, hoặc thưởng điểm cho khách hàng dựa trên lượng khí thải họ có thể cắt giảm.