Hợp tác phát triển xét nghiệm COVID cực nhanh

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu Riken của Nhật Bản, Đại học Tokyo và các tổ chức khác cho biết đã phát triển một phương pháp xét nghiệm có thể phát hiện vi-rút corona trong vòng 5 phút.

Theo phương pháp mới, mẫu bệnh phẩm được đặt trên một tấm kính có 1 triệu vết lõm trên 1 cm2.

Các vết lõm có vai trò là khoang xét nghiệm siêu nhỏ, được tạo ra bằng kỹ thuật gia công kính hiển vi. Mỗi vết lõm chứa một thuốc xét nghiệm. Khi mẫu bệnh phẩm có chứa RNA (axit ribonucleic) của vi-rút corona, vết lõm sẽ phát sáng.

Khác với xét nghiệm PCR thông thường, phương pháp mới không cần phải khuếch đại RNA của vi-rút corona, vì vết lõm siêu nhỏ có thể phát hiện vi-rút dù là với một lượng nhỏ.

Phương pháp xét nghiệm này cho kết quả trong vòng 5 phút, thay vì từ 1 tiếng trở lên trong xét nghiệm PCR.

Nhóm cho biết đặt mục tiêu thương mại hóa công nghệ này trong vài năm tới.