Myanmar: Nhóm phản đối quân đội thành lập chính phủ mới

Những người phản đối quân đội Myanmar cho biết họ đã thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia nhằm tập hợp tất cả các nhóm chống quân đội tại nước này.

Một uỷ ban đại diện cho cơ quan lập pháp liên bang công bố việc thành lập chính phủ mới tại một cuộc họp báo trực tuyến hôm thứ Sáu. Các thành viên uỷ ban gồm có các nghị sĩ của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ do Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Bà đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính của quân đội.

Uỷ ban cho biết chính phủ mới bao gồm 14 thành viên nội các, tồn tại song song với chính phủ quân đội.

Tổng thống Win Myint và bà Aung San Suu Kyi vẫn giữ vị trí của mình. 6 trong số các bộ trưởng là đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số, trong đó có cả phó tổng thống từ Kachin và thủ tướng từ Karen.

Quân đội gọi uỷ ban này là tổ chức phi pháp và phản biện rằng uỷ ban phá hoại hoà bình và ổn định tại Myanmar.