NRA sẽ công khai thẩm tra quá trình xử lý nước

Hôm thứ Tư, Cơ quan Quy chế Hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã quyết định công khai thẩm tra năng lực và độ kiện toàn của cơ sở được xây dựng để làm loãng nước đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại trước khi xả ra biển.

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ quyết định phê duyệt việc xả nước đã qua xử lý từ nhà máy vào hôm thứ Ba.

Nước được sử dụng để làm mát nhiên liệu hạt nhân nóng chảy tại nhà máy Fukushima Số 1. Nước này hoà lẫn với nước mưa và nước ngầm chảy vào các tòa nhà chứa lò phản ứng bị hư hại, tích tụ 140 tấn mỗi ngày.

Nước trải qua một quá trình xử lý để loại bỏ hầu hết chất phóng xạ, nhưng vẫn chứa chất phóng xạ triti.

Trước khi xả ra biển, nước sẽ được pha loãng để nồng độ triti thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia.

Chính phủ đã chỉ thị cho chủ quản nhà máy, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), bảo đảm các thiết bị cần thiết để sau khoảng 2 năm nữa bắt đầu xả nước đã qua xử lý ra biển.

Hôm thứ Tư, NRA quyết định họ cũng sẽ công khai tiến hành thẩm tra cách TEPCO kiểm tra nồng độ triti.

NRA đã thảo luận về việc giám sát biển sau khi xả nước đã qua xử lý và có kế hoạch tăng cường kiểm tra triti. Cơ quan cũng sẽ xin lời khuyên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về công tác đánh giá cơ sở xử lý nước và theo dõi kết quả hoạt động của cơ sở này.