Lượng thải triti của Nhật Bản và thế giới

Triti là chất phóng xạ sản sinh trong quá trình hoạt động bình thường của các nhà máy điện hạt nhân. Chất này sẽ được pha loãng rồi xả ra biển hoặc cho bay hơi dựa trên tiêu chuẩn của chính phủ mỗi nước.

Các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản xả nước thải có chứa triti ra biển, với điều kiện nồng độ triti không vượt quá 60.000 becquerel trên một lít nước.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 từng xả hơn 2 nghìn tỉ becquerel triti vào năm 2010, một năm trước sự cố hạt nhân tại đây.

Các cơ sở hạt nhân trên thế giới cũng xả triti ra biển hoặc cho bay hơi dựa trên tiêu chuẩn do từng chính phủ đề ra.

Lượng triti xả ra ngoài là khác nhau tùy theo loại hình cơ sở hạt nhân.

Bộ công nghiệp Nhật Bản cho biết nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Á tại Trung Quốc đã từng xả 42 nghìn tỉ becquerel triti trong năm 2002. Nhà máy này cùng loại với các nhà máy tại Nhật Bản.

Cũng trong năm 2002, nhà máy Callaway tại Mỹ cũng cùng loại với các nhà máy tại Nhật Bản cũng đã xả ra môi trường một lượng tương tự.

Vào năm 2015, nhà máy điện Darlington tại Canada đã xả 241 nghìn tỉ becquerel triti dưới dạng lỏng, và 254 nghìn tỉ becquerel triti dưới dạng khí.