Chưa có chi tiết việc Bắc Triều Tiên rút khỏi Olympic

Bộ trưởng phụ trách Olympic và Paralympic của Nhật Bản Marukawa Tamayo cho biết bà đã biết tin nhưng vẫn chưa xác nhận được chi tiết việc Bắc Triều Tiên thông báo rút khỏi Thế vận hội Tokyo.

Bà cho biết không thể bình luận gì chừng nào chưa có được thêm thông tin.

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo đưa ra bình luận nói rằng có biết tin Bắc Triều Tiên thông báo rút khỏi thế vận hội.

Bình luận cho biết Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) là đơn vị mời Ủy ban Olympic của mỗi nước và khu vực tham gia Thế vận hội.

Bình luận cho biết Ban tổ chức sẽ phối hợp với các bên liên quan và tiến hành các chuẩn bị cần thiết, căn cứ trên hợp đồng giữa IOC, thành phố đăng cai và những bên liên quan, sao cho các vận động viên có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại Thế vận hội.