Tokyo mở rộng dịch vụ hỗ trợ COVID-19 đa ngôn ngữ qua điện thoại

Chính quyền Thủ đô Tokyo bắt đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn qua điện thoại liên quan đến vi-rút corona bằng 11 ngôn ngữ nước ngoài.

Trung tâm Tư vấn Vi-rút Corona tiếp nhận tất cả các cuộc gọi liên quan tới triệu chứng và xét nghiệm vi-rút corona. Trong khi đó, Trung tâm Tư vấn Sốt Tokyo cung cấp thông tin về cơ sở chăm sóc y tế ở gần nơi ở của người gọi bị sốt.

Chính quyền Thủ đô Tokyo cho biết kể từ tháng này, cả hai dịch vụ trên đều có phiên dịch nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, tiếng Myanmar, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nepal, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Thái.

Trung tâm Tư vấn Vi-rút Corona hoạt động từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối tất cả các ngày. Số liên lạc là 0570-550571.

Trung tâm Tư vấn Sốt Tokyo tiếp nhận các cuộc gọi 24/24 tất cả các ngày. Số liên lạc là 03-5320-4592.