Tìm thấy lượng lớn rác thải nhựa ở đáy biển ngoài khơi Boso

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm thấy một lượng lớn rác thải nhựa nằm sâu dưới đáy biển ngoài khơi Bán đảo Boso, phía Đông Tokyo.

Vào tháng 8 và tháng 9/2019, các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển-Trái Đất Nhật Bản (JAMSTEC) thực hiện nghiên cứu về ô nhiễm biển do rác thải nhựa.

Sử dụng tàu ngầm ở biển sâu và các thiết bị khác, các nhà nghiên cứu kiểm tra các mảnh vụn ở đáy biển tại 5 địa điểm có độ sâu và khoảng cách tính từ bờ khác nhau.

Họ thu thập được 1 gói ni-lông bọc bánh burger ghi ngày sản xuất vào năm 1984 từ đáy biển sâu khoảng 5.700m, 520km ngoài khơi Bán đảo Boso. Một tuýp kem đánh răng cũng được tìm thấy ở đây.

Tại một điểm ở khu biển sâu, 480km ngoài khơi bán đảo, các nhà nghiên cứu tìm thấy một số lượng lớn rác nhựa, bao gồm cả các túi ni-lông dùng 1 lần. Dựa trên số lượng rác họ có thể xác nhận qua hình ảnh, họ ước tính trên 1 kilomet vuông có tổng số khoảng 7.000 vật thể nhựa.

Nhà khoa học của JAMSTEC Nakajima Ryota cho biết việc thu gom rác nhựa từ biển sâu là gần như bất khả thi và nhấn mạnh cần phải có các biện pháp toàn diện để chấm dứt ô nhiễm các đại dương.