Thanh niên Nhật Bản biểu tình vì môi trường

Nhiều thanh niên tại Nhật Bản đã khởi xướng biểu tình vào thứ Sáu để đấu tranh chống hiện tượng ấm lên toàn cầu, lấy cảm hứng từ nhà hoạt động trẻ tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg.

Hôm thứ Sáu, phong trào biểu tình đã được triển khai trên toàn quốc.

Tại Tokyo, 6 học sinh cấp 3 và sinh viên đại học đã tập trung trước bộ kinh tế và công nghiệp. Trong số những người biểu tình có một sinh viên năm thứ nhất đại học đã không tham dự lễ nhập học để đến biểu tình.

Họ kêu gọi chính phủ nâng cao mục tiêu cắt giảm khí CO2 của Nhật Bản. Chính phủ hiện đang xem xét lại mục tiêu mà Nhật Bản phải đạt được trước tài khóa 2030.

Nhà hoạt động người Thụy Điển Thunberg khởi xướng phong trào biểu tình bằng cách bãi khóa vào thứ Sáu hằng tuần và biểu tình bên ngoài Quốc hội Thụy Điển. Phong trào này đã lan rộng ra toàn cầu.

Những học sinh, sinh viên biểu tình tại Tokyo cho biết họ có kế hoạch sẽ bãi khóa vào thứ Sáu hằng tuần để tiếp tục phong trào.