Cập nhật số ca nhiễm mới tại Osaka, Tokyo

Chính quyền tỉnh Osaka cho biết vào thứ Sáu đã xác nhận trong tỉnh có thêm 613 ca nhiễm vi-rút corona.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, số ca nhiễm mới tính theo ngày tại Osaka vượt 600 ca.

Trong khi đó, Chính quyền thủ đô Tokyo cũng ghi nhận 440 ca nhiễm mới vào thứ Sáu, tăng 64 ca so với 1 tuần trước đó. Như vậy, số ca nhiễm mới tại Tokyo vượt 400 ca trong 3 ngày liên tiếp.