Nhật Bản: Luật mới cho phép người lao động làm việc đến 70 tuổi

Tại Nhật Bản, luật mới yêu cầu các công ty để người lao động thuộc biên chế được làm việc đến 70 tuổi bắt đầu có hiệu lực từ thứ Năm.

Theo khảo sát của Bộ Tổng vụ, trong năm ngoái, số người từ 65 tuổi trở lên vẫn đang làm việc cao kỷ lục là 9,06 triệu người. Số lượng người lao động cao tuổi chiếm 13,6% trên tổng số lực lượng lao động.

Số lượng lao động cao tuổi dự kiến sẽ tiếp tục tăng do tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số, cũng như do tình trạng thiếu hụt lao động.

Hiện tại, các công ty được yêu cầu cho phép người lao động được làm việc đến 65 tuổi nếu muốn.

Luật sửa đổi cung cấp cho các công ty năm lựa chọn nhằm kéo dài thời gian làm việc cho người lao động cao tuổi. Các công ty có thể nâng tuổi nghỉ hưu lên 70, bỏ hoàn toàn giới hạn tuổi làm việc hoặc cho phép người lao động tiếp tục làm việc kể cả sau khi đã quá tuổi quy định.

Các công ty cũng có thể ký tiếp hợp đồng với những người đã nghỉ hưu và bắt đầu kinh doanh riêng hoặc hành nghề tự do theo hình thức thuê ngoài. Cuối cùng, công ty cũng có thể hỗ trợ người lao động chuyển sang làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Theo luật mới, công ty và người lao động cần thống nhất với nhau về các phương án để tiếp tục làm việc.