Osaka sẽ yêu cầu phòng dịch mạnh hơn

Chính quyền tỉnh Osaka đã quyết định sẽ đề nghị chính phủ trung ương cho phép tỉnh áp dụng biện pháp mạnh phòng chống vi-rút corona tương tự như đã áp dụng trong tình trạng khẩn cấp.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp ban phòng chống dịch của tỉnh hôm thứ Tư.

Đây là lần đầu tiên 1 chính quyền địa phương quyết định đề nghị áp dụng các biện pháp đặc biệt.