Nhật Bản: Không thể làm ngơ về bầu cử Hong Kong

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Nhật Bản không thể làm ngơ trước việc Trung Quốc sửa đổi hệ thống bầu cử của Hong Kong, và gọi đây là "một bước lùi lớn" đối với tự trị cao độ của vùng lãnh thổ này.

Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Yoshida Tomoyuki ra tuyên bố sau khi Ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua sửa đổi Luật Cơ bản của Hong Kong hôm thứ Ba.

Ông Yoshida nói sửa đổi này sẽ tiếp tục phương hại đến sự tin cậy vào khuôn khổ "Một đất nước, Hai chế độ". Ông nói thêm rằng sửa đổi này cũng đi ngược lại mục tiêu trên hết của Luật Cơ bản của Hong Kong, theo đó trưởng đặc khu và toàn bộ thành viên hội đồng lập pháp được bầu chọn theo hình thức phổ thông đầu phiếu.

Tuyên bố nói: "Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc tổ chức các cuộc bầu cử này một cách công bằng và rộng mở đối với các ứng viên đại diện cho nhiều quan điểm chính trị khác nhau". Tuyên bố nói thêm rằng Nhật Bản "sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế trong việc thúc giục Trung Quốc có hành động cụ thể".