Tỉ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản không đổi trong tháng 2

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 không thay đổi. Tuy nhiên, số người mất việc làm đã tăng trong 13 tháng liên tiếp.

Bộ Tổng vụ cho biết tỷ lệ thất nghiệp sau khi được điều chỉnh yếu tố thời vụ là 2,9%, giống với tháng trước đó.

Số người thất nghiệp tăng 350.000 người lên thành 1,94 triệu người. Con số này cho thấy một xu hướng khác với tỷ lệ thất nghiệp do ở đây tính những thay đổi giữa các năm.

Theo giới chức của bộ, tình trạng khẩn cấp lần 2 do đại dịch vi-rút corona không gây ảnh hưởng mấy đến thị trường lao động, nhưng không thể nói rằng tình hình có cải thiện.

Số lượng việc làm đang giảm dần, phản ánh tác động của đại dịch vi-rút corona đối với nhu cầu tuyển dụng. Tỷ lệ ứng tuyển là 1,09, đồng nghĩa với việc cứ 100 người tìm việc thì có 109 việc làm.