Thảo luận chi tiết về cải cách bầu cử ở Hong Kong

Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc, sẽ thảo luận chi tiết về cải cách cơ chế bầu cử ở Hong Kong trong phiên họp tổ chức vào thứ Hai và thứ Ba tại Bắc Kinh.

Trước đó trong tháng này, quốc hội Trung Quốc quyết định sẽ mở rộng quyền hạn của Ủy ban Bầu cử, cho phép ủy ban được lựa chọn một số thành viên của Hội đồng Lập pháp. Một ban mới cũng sẽ được thành lập để thẩm tra tư cách ứng cử viên cho chức vụ trưởng đặc khu hành chính và các thành viên của Hội đồng Lập pháp.

Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Trung Quốc cho biết hệ thống bầu cử của Hong Kong có “lỗ hổng rõ ràng và không hiệu quả” cũng như đặc khu này cần được lãnh đạo bởi những người “yêu nước”.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp của Ban Thường vụ, tâm điểm chú ý là quá trình lựa chọn những thành viên của ban thẩm tra cũng như loại bỏ những người chỉ trích Trung Quốc và chính quyền Hong Kong sẽ được tiến hành như thế nào.