12 bộ trưởng lên án bạo lực ở Myanmar

Bộ trưởng Phòng vệ - Quốc phòng 12 nước đã ra tuyên bố chung kêu gọi quân đội Myanmar chấm dứt các hành vi bạo lực gần đây tại nước này.

12 nước gồm có Australia, Canada, Đức, Hy Lạp, Italy, Nhật Bản, Đan Mạch, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc, Anh và Mỹ.

Các bộ trưởng cho biết họ lên án việc quân đội Myanmar và các lực lượng an ninh có liên hệ với quân đội "sử dụng vũ lực nhằm vào những người không có vũ trang".

Các bộ trưởng cũng nói một quân đội chuyên nghiệp phải tuân thủ những tiêu chuẩn hành động quốc tế và phải có trách nhiệm bảo vệ, chứ không phải gây phương hại cho người dân mà mình phục vụ.