Line: Trung Quốc không còn truy cập được dữ liệu người dùng

Công ty điều hành Line, dịch vụ tin nhắn phổ biến nhất ở Nhật Bản, cho biết các kỹ sư Trung Quốc không còn truy cập được dữ liệu của người dùng ở Nhật.

Tuần trước, tin tức cho biết các kỹ sư của một công ty Trung Quốc phụ trách hệ thống của Line có thể truy cập thông tin cá nhân của người dùng.

Giám đốc Điều hành Line, ông Idezawa Takeshi xin lỗi tại buổi họp của một uỷ ban do công ty mẹ mới của Line là Z Holdings thành lập để điều tra về vấn đề này. Ông cho biết Line không còn giao bất cứ công việc nào cho công ty Trung Quốc nói trên.

Ông cũng nói rằng dữ liệu hình ảnh và video lưu trong một trung tâm ở Hàn Quốc sẽ được chuyển về Nhật Bản.

Line có khoảng 86 triệu người dùng ở Nhật.