Cuộc chạy rước đuốc Olympic sẽ bắt đầu từ thứ Năm

Việc rước đuốc Olympic trên toàn Nhật Bản sẽ được bắt đầu vào thứ Năm với mục tiêu là xuất phát từ tỉnh Fukushima, vòng quanh Nhật Bản và đến đích là Tokyo. Ngọn đuốc sẽ đi qua tất cả 47 tỉnh của Nhật.

Cuộc chạy rước đuốc dự dịnh bắt đầu tại trung tâm huấn luyện quốc gia, J-Village tại tỉnh Fukushima. Đây là địa điểm được sử dụng để thực hiện việc khử nhiễm do tai nạn hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima Số 1 gây ra.

Trên 10.000 người chạy rước đuốc sẽ thay phiên nhau mang ngọn đuốc này ở nhiều địa điểm khác nhau.