Chính phủ Nhật yêu cầu Line báo cáo về quản lý dữ liệu người dùng

Một hội đồng của chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu theo luật pháp công ty mẹ và bên vận hành ứng dụng nhắn tin Line báo cáo về việc quản lý dữ liệu cá nhân của người dùng.

Hội đồng về bảo vệ thông tin cá nhân đã đưa ra yêu cầu trên cho Line và Z Holdings.

Trước đó trong tuần, tin tức được tiết lộ cho biết các kĩ sư tại một công ty Trung Quốc được giao quyền quản lý hệ thống của Line đã có thể truy cập thông tin cá nhân của người dùng.

Thông tin này bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ hòm thư điện tử của người dùng, lưu tại một máy chủ tại Nhật.