Động đất ở Đông Bắc Nhật Bản

Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra ở Đông Bắc Nhật Bản vào khoảng 6 giờ 9 phút tối thứ Bảy, giờ Nhật Bản.

Khuyến cáo về sóng thần đã được đưa ra đối với tỉnh Miyagi.

Tại tỉnh Miyagi, trận động đất này có chấn độ 5 cộng trên thang đo chấn độ từ 0 tới 7 của Nhật Bản.

Tâm động đất nằm ngoài khơi tỉnh Miyagi, ở độ sâu 60km.