An toàn trong cuộc sống (114) An toàn máy điều hòa và quạt ③Tuổi thọ sản phẩm

Ở Nhật Bản, chúng ta không thể không dựa vào máy điều hòa và quạt điện để tránh sốc nhiệt trong những tháng hè nóng bức. Tuy nhiên, đã xảy ra các tai nạn như cháy nổ do các thiết bị này xuống cấp và quá tải khi chạy liên tục trong thời gian dài. Trong loạt bài này, chúng tôi nói về các trường hợp tai nạn và biện pháp phòng ngừa cần thực hiện. Bài hôm nay nói về tuổi thọ của sản phẩm.

Khi máy điều hòa không khí và quạt điện cũ quá, linh kiện xuống cấp khiến dễ xảy ra tai nạn. Vì vậy, chính phủ yêu cầu nhà sản xuất phải ghi rõ “thời hạn sử dụng theo thiết kế”. Mỗi nhà sản xuất đặt ra thời hạn sử dụng riêng, tức khoảng thời gian sẽ không có vấn đề về an toàn nếu sử dụng trong điều kiện bình thường. Thông tin về thời hạn sử dụng này thường được hiển thị ở vị trí dễ thấy trên sản phẩm.

Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra thời hạn sử dụng và cân nhắc mua thiết bị mới hơn để thay thế.

Nếu tiếp tục dùng thiết bị đã quá thời hạn sử dụng tiêu chuẩn, nên kiểm tra thường xuyên xem có dấu hiệu gì bất thường không. Nếu phát hiện bất thường, nên tắt thiết bị ngay lập tức và nhờ nhà sản xuất kiểm tra.

Thông tin được cập nhật đến ngày 11/7/2024.