Diễn đàn kinh tế Nhật Bản - Ả Rập khai mạc tại Tokyo

Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản - Ả Rập đã bắt đầu phiên họp kéo dài 2 ngày tại Tokyo. Diễn đàn được tổ chức tại Nhật Bản lần đầu tiên sau 11 năm với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế là vấn đề chính trong chương trình nghị sự.

Diễn đàn này do chính phủ Nhật Bản và Liên đoàn các quốc gia Ả Rập đồng tổ chức.

Hôm thứ Tư, các quan chức chính phủ và doanh nghiệp đã thảo luận các vấn đề bao gồm mở rộng đầu tư của Nhật Bản và đối phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Saito Ken cảnh báo rằng cần phải thực hiện ngay các biện pháp liên quan đến các vấn đề toàn cầu bao gồm phi cacbon hóa, năng lượng, nước, lương thực và nghèo đói.

Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ông Ahmed Aboul Gheit cho biết ông hy vọng vào sự hợp tác mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm giáo dục, chuyển đổi năng lượng và công nghệ kỹ thuật số.