An toàn trong cuộc sống (112) An toàn máy điều hòa và quạt ① Số vụ tai nạn

Ở Nhật Bản, chúng ta không thể không dựa vào máy điều hòa và quạt điện để tránh sốc nhiệt trong những tháng hè nóng bức. Tuy nhiên, đã xảy ra các tai nạn như cháy nổ do các thiết bị này cũ kỹ và quá tải khi chạy liên tục trong thời gian dài. Trong loạt bài này, chúng tôi nói về các trường hợp xảy ra tai nạn và biện pháp phòng ngừa cần thực hiện.

Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia (NITE) cho biết, có tổng cộng 403 vụ tai nạn liên quan đến máy điều hòa và quạt điện đã xảy ra trong 5 năm, tính đến tháng 3 năm 2024. Trong đó, 340 vụ do máy điều hòa và 63 vụ do quạt gây ra. Hơn 90% số vụ tai nạn này là hoả hoạn, trong đó có 9 vụ dẫn đến tử vong. Hầu hết các vụ này đều xảy ra vào mùa hè, trong đó có 174 vụ, tương đương hơn 43%, xảy ra trong 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8. Đây là thời điểm ta sử dụng điều hòa và quạt thường xuyên nhất.

Hãy lưu ý rằng sử dụng quá lâu sẽ khiến các thiết bị này yếu hơn và sử dụng những thiết bị cũ sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn.

Thông tin được cập nhật đến ngày 9/7/2024.