Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 5 của Nhật Bản cao kỷ lục

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết thặng dư tài khoản vãng lai tháng 5 của Nhật Bản đạt cao nhất trong các tháng 5 từ trước đến nay.

Kết quả này có được nhờ lãi suất ở nước ngoài cao hơn và đồng yên yếu đã làm tăng thu nhập của các công ty từ việc nắm giữ trái phiếu nước ngoài.

Thặng dư ở mức 2,85 nghìn tỷ yên, tương đương 17,7 tỷ đôla, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái và là thặng dư cao nhất trong các tháng 5 kể từ năm 1985 khi có dữ liệu so sánh. Nhật Bản hiện đã đạt thặng dư trong 16 tháng liên tiếp.

Thặng dư thu nhập cơ bản đạt 26 tỷ đôla, cao kỷ lục trong tất cả các tháng từ trước đến nay.

Con số này bao gồm cổ tức mà các doanh nghiệp Nhật Bản nhận được từ các công ty con ở nước ngoài, cũng như thu nhập từ lãi trái phiếu.

Thâm hụt thương mại giảm xuống còn 6,9 tỷ đôla nhờ xuất khẩu ô tô và thiết bị sản xuất chất bán dẫn tăng.

Cán cân dịch vụ thặng dư 14 triệu đôla và đạt thặng dư lần đầu tiên sau 2 tháng.

Điều này phản ánh du lịch gia tăng nhờ lượng du khách đến Nhật Bản tăng vọt.