Nhật Bản: Lương tăng nhưng lương thực tế giảm trong tháng thứ 26 liên tiếp

Tiền lương của người lao động ở Nhật Bản tăng trở lại vào tháng 5, nhưng tiền lương thực tế đã giảm trong tháng thứ 26 liên tiếp do mức tăng giá vẫn vượt xa mức tăng lương danh nghĩa.

Bộ lao động cho biết tiền lương sau khi được điều chỉnh theo lạm phát đã giảm 1,4% so với 1 năm trước đó. Như vậy đây là giai đoạn suy giảm dài nhất kể từ khi bắt đầu thu thập số liệu như vậy vào năm 1991.

Các số liệu được lấy từ một cuộc khảo sát hàng tháng đối với hơn 30.000 doanh nghiệp với ít nhất 5 nhân viên.

Tổng mức lương trung bình, bao gồm cả làm thêm giờ, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 297.151 yên, tương đương 1.848 đôla, nghĩa là tăng tháng thứ 29 liên tiếp.

Bộ cho biết các cuộc đàm phán tăng lương vào mùa xuân năm nay đã khiến nhiều doanh nghiệp tăng lương mạnh. Tuy nhiên, báo cáo cho biết giá cả tăng mạnh vẫn đang gây ảnh hưởng lớn tới mức lương thực tế.

Bộ cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng này để xem khi nào tiền lương thực tế có thể phục hồi, và nói thêm rằng một số công ty có khả năng sẽ đồng ý tăng lương sau tháng 6 năm nay.