Bộ Phòng vệ Nhật Bản tuyển dụng cán bộ chuyên về phòng thủ mạng

Bộ Phòng vệ Nhật Bản chuẩn bị tuyển dụng nhân sự chuyên về phòng thủ mạng trong Lực lượng Phòng vệ (SDF). Dự kiến, nhân sự mới sẽ làm việc với tư cách là thành viên cấp cao của đơn vị trong tương lai.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và phức tạp.

Bộ đã xây dựng chiến lược toàn diện để đạt được mục tiêu tăng số lượng nhân viên đơn vị phòng thủ mạng của SDF từ hơn 2.200 người hiện nay lên 4.000 người vào năm tài chính 2027.

Chiến lược này bao gồm việc tuyển dụng nhân sự có thể tham gia vào công việc liên quan đến an ninh mạng ngay sau khi họ gia nhập Lực lượng Phòng vệ Trên bộ.

Chiến lược cũng bao gồm một biện pháp nhằm nới lỏng các tiêu chuẩn thể chất mà các thành viên tương lai của SDF phải đáp ứng, để có thể tuyển dụng nhiều chuyên gia mạng làm lực lượng dự bị.

Bộ trưởng Kihara Minoru cho biết đảm bảo nguồn nhân lực chuyên gia an ninh mạng là một thách thức đối với bộ phòng vệ, vì nhu cầu đối với nhân lực này cũng đang tăng trong toàn xã hội.