Hơn 40% các khu nhà tạm ở Noto có nguy cơ lở bùn, lũ lụt

NHK được biết rằng hơn 40% các khu nhà ở tạm dành cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn xảy ra ở Bán đảo Noto và các khu vực lân cận vào ngày đầu năm mới có nguy cơ xảy ra lở đất và lũ lụt.

Tháng trước, NHK đã khảo sát 9 chính quyền địa phương ở vùng Noto về nguy cơ thảm họa do mưa gây ra tại khu nhà ở tạm thời. Mùa mưa bắt đầu ở khu vực này vào ngày 22/6.

Kết quả khảo sát cho thấy 42% trong số 159 khu nhà tạm, bao gồm cả các địa điểm dự kiến sẽ xây dựng, nằm trong các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất.

Trong số đó, 48 địa điểm phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt và 29 địa điểm có nguy cơ lở đất. Một số địa điểm có cả nguy cơ lũ lụt và lở đất.

Lý do các chính quyền địa phương đã lựa chọn những khu vực đó để xây nhà ở tạm dù biết có nguy cơ xảy ra thảm họa bao gồm cả khó khăn để có được địa điểm xây dựng, thuận tiện trong cuộc sống và cả ý nguyện của những người đi sơ tán.

Khi được hỏi về các biện pháp bảo vệ người sơ tán khỏi những thảm họa có thể xảy ra, nhiều chính quyền địa phương cho biết họ phân phối bản đồ nguy cơ cho người dân.

Một số chính quyền địa phương cũng cho biết họ cung cấp cho cư dân thông tin về các địa điểm và tuyến đường sơ tán trước khi chuyển đến sống ở nhà tạm. Một số chính quyền địa phương khác nói rằng họ hợp tác với các cộng đồng địa phương để kiểm tra sự an toàn của người dân trong trường hợp xảy ra thiên tai.