Nhật Bản chuẩn bị cho hệ thống mua bán tín chỉ các-bon

Nhật Bản đang thực hiện kế hoạch đưa đất nước trở thành quốc gia trung hòa các-bon vào năm 2050. Hôm thứ Hai, Nhật Bản đã thành lập tổ chức sẽ giám sát thị trường mới trên toàn quốc về giao dịch khí thải.

Tổ chức này sẽ vận hành hệ thống dành cho các doanh nghiệp mua hoặc bán tín chỉ có được bằng cách cắt giảm lượng khí thải. Chính phủ có kế hoạch áp dụng hệ thống này vào năm tài chính 2026.

Chính phủ giao nhiệm vụ điều hành hệ thống này cho ông Tsutsui Yoshinobu, chủ tịch công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon Life Insurance. Ông Tsutsui cho biết tổ chức này có sứ mệnh huy động vốn đầu tư hơn 150 nghìn tỷ yên, tương đương 930 tỷ đôla Mỹ trong 10 năm tới từ cả hai khối công và tư.

Hệ thống này cũng sẽ thu thuế các-bon dự kiến ​​sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp từ năm tài chính 2028.

Các nhà nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch như nhà máy lọc dầu sẽ phải trả thuế tương ứng với lượng các-bon thải ra.