Bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda tăng tuổi nghỉ hưu lên 70

NHK được biết rằng một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Nhật Bản có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu để giữ chân người lao động, một thách thức ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp trong nước.

Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda cho biết sẽ đàm phán với công đoàn để tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 70, không áp dụng cho nhân viên bán hàng. Công ty kỳ vọng sẽ áp dụng thay đổi này từ năm tài chính 2027.

Công ty đã nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 65 trong năm tài chính 2019.

Sau đó 2 năm, công ty đã áp dụng hệ thống cho phép nhân viên tiếp tục làm việc theo hợp đồng cho đến tuổi 70.

Lực lượng lao động của Nhật Bản đang giảm mạnh. Trong khi đó, thị trường chuyển đổi việc làm cũng đang nóng lên.

Meiji Yasuda cho biết công ty đặt mục tiêu thu hút những người lao động trẻ, ngay cả khi công ty đã tăng tuổi nghỉ hưu, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực.

Một đạo luật có hiệu lực vào năm 2021 khuyến khích các công ty cho phép người lao động tiếp tục làm việc cho đến 70 tuổi.

Kết quả là nhiều doanh nghiệp bắt đầu áp dụng các hệ thống tái tuyển dụng. Nhưng Meiji Yasuda cho biết đây là tổ chức tài chính lớn đầu tiên tăng tuổi nghỉ hưu lên 70.